Disclaimer

Workshop Benelux B.V. (Kamer van Koophandel: 862955300), verleent u hierbij toegang tot Workshop.nl (“de Website”). Workshop.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te doen. Door gebruik te maken van Workshop.nl gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van de disclaimer en gebruiksvoorwaarden en deze te hebben geaccepteerd.

1. Beperkte aansprakelijkheid

Workshop.nl spant zich in om de inhoud (teksten en beeldmateriaal) van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Workshop.nl. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Specifiek voor prijzen en andere inhoud over workshops & activiteiten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer (het niet juist functioneren van de website of e-mailsysteem) en/of typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Workshop.nl. Voor op de Website aangeboden hyperlinks of diensten van derden kan Workshop.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden, net zoals de veiligheid van ons e-mailverkeer.

2. Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendommen betreffende de inhoud liggen bij Workshop.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze inhoud is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Workshop.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke inhoud anders aangegeven is.

3. Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laatst gewijzigd: 3 september 2021